ערך חיי לקוח – lifetime value LTV

מערכת היחסים עם הלקוחות היא לא חתונה לכל החיים אלא מערכת יחסים עם התחלה וסוף. אבל כמה אפשר להרוויח כל עוד מתקיימת מערכת היחסים הזו?

מודל ערך חיי לקוח מנסה לחזות את סך כל ההכנסות מלקוח אחד.

המודל משמש לניתוח כדאיות של עלות רכישת לקוח חדש. למשל, חנות/אתר למכירת מזון לבעלי חיים יכול לחשב את ה-LTV הפוטנציאלי של לקוח שיש לו סל רכישה חודשי באמצעות עלות הסל החודשית כפול תקופת נאמנות הלקוחות (נניח שלקוחות רוכשים בממוצע בחנות זאת במשך שנתיים).
במקרה זה, חישוב ה LTV יהיה סל רכישה ממוצע חודשי כפול 24 חודשים.

ניתוח כדאיות: בעל חנות החיות מפרסם בגוגל ועלות גיוס לקוח היא 200 ש"ח. ללא ידיעת ה-LTV, עלות הגיוס לא כדאית מכיוון שעלות הרכישה הממוצעת ללקוח היא 70 ₪ מידי חודש, אך בראייה ארוכת טווח הכוללת התייחסות לכל תקופת חיי הלקוח (כאמור, שנתיים), ההכנסה הפוטנציאלית מלקוח היא 1,680 ש"ח ולכן כדאי לגייס לקוח בעלות של 200 ₪.

מילה של אופיר:
הרבה הנחות והפשטת התהליך נלקחו בחשבון לצורך הדוגמא, נכון יותר לבצע את חישוב המודל עם מרכיב רווחיות ולא הכנסה גולמית.