זמן אספקה

זמן אספקה = זמן עד הוצאת המשלוח (זמן פנימי) + זמן שילוח (זמן חיצוני)

זמן האספקה נחלק ל-2:

  • פרק הזמן הראשון- זמן פנימי: זמן עד הוצאת המשלוח (זמן פנימי) זה שעובר מרגע קבלת התשלום מהלקוח ועד העברת המוצר למשלח.
  • פרק הזמן השני- זמן חיצוני: זה שעובר מרגע העברת החבילה למשלח ועד מסירה ללקוח או לנקודת המסירה המוסכמת.
כאשר נרצה לבצע אופטימיזציה לזמן המשלוח/זמן אספקה ללקוח יש להתייחס לכל אחד מפרקי הזמן בנפרד ובאופן שונה.
לזמן הפנימי יש להתייחס פנים ארגונית על מנת להעביר את החבילה למשלוח בהקדם עד לרמת Same Day – למשל אוטומציה של החשבונית או תוספת כוח אדם לליקוט ואריזה.
לזמן החיצוני יש אחראית חברת השילוח- האם זמני השילוח בהסכם מתאימים לכם והם חברת השילוח עומדת בזמנים הללו?

מילה של אופיר:
חברת שילוח היא שותפה עסקית חשובה לכל פעילות איקומרס, במיוחד אם לאתר יש אינטגרציה למערכת של חברת השילוח אך זכרו שהלקוח רכש את המוצר מכם והאחריות לאספקת ההזמנה באופן מקצועי ובזמן היא עליכם. חברת השילוח מתחילה לזייף? זה הזמן לבחון אפשרויות אחרת, בקטנה, כגיבוי לעת הצורך.